Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (Köztársasági ösztöndíj)Díj

Alapítás éve: 2005

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (a korábbi Köztársasági Ösztöndíj) célja 2005 óta a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók támogatása.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek. Pályázatot nem nyújthatnak be a beadáskor tanulmányaikat tanulmányi okból már képzési időn túl folytató hallgatók.
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján (2020-ban) 40 000 Ft havonta. A pályázatokat pontrendszer alapján rangsorolják a felsőoktatási intézmények. Pontot érő tevékenység például: OTDK-részvétel vagy -helyezés, konferenciaelőadás, önálló publikáció, fordítás, kötetszerkesztés, művészeti és sporttevékenység, vagy a megszerzett nyelvvizsgák.
Az ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter dönt.

Díjazottak