Alföldi GalériaKiállítóhely

Cím
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 8.
Alapítás éve
1985
Vezető
Dömötör János

Az Alföldi Galériának helyt adó, egykori református főgimnázium klasszicista épülete 1820 és 1822 között épült. Tetejére kis harangtorony került. 1882-1883-ban nyugat felé eredeti stílusában kibővítették. Az 1897-es ismételt átépítéskor a harangtornyot lebontották és ekkor kapta az Ógimnázium nevet az új gimnáziumi épület felépítése következtében. A 1960-as években merült fel egy önálló galéria felépítésének gondolata a vásárhelyi és az alföldi képzőművészet széleskörű bemutatására. Az 1970-es évek végén megüresedett az egykori Ógimnázium emeleti része. Az elodázhatatlan felújítási munkálatok befejeztével 1985. szeptember 30-án nyílt meg az Alföldi Galéria a nagyközönség számára. Az eredeti – Dr. Dömötör János volt múzeumigazgató által kidolgozott – koncepció szerint az emeleten átadott kiállítás az ún. „első lépcsője” egy általa három fokozatban elképzelt képzőművészeti kiállítóhelynek. Ez az első lépcső az Alföld képzőművészetét volt hivatott bemutatni a kezdetektől – Gosztonyi Józseftől (1837-1874), az első dokumentált vásárhelyi festőtől – egészen 1945-ig, felölelve a jelentősebb alföldi képzőművészeti központok (Szolnok, Kecskemét, Szeged) alkotóit és a magányosan ragyogó csillagokat (Nagy István, Koszta József, Nagy Balogh János) is. A második lépcsőfok az 1945-től napjainkig terjedő időszak bemutatása lett volna, elképzelése szerint az épület földszinti termeiben, míg a harmadik lépcsőfok egy, a galéria udvarán megépítendő modern kiállítási csarnok, mely befogadhatta volna az immáron több mint fél évszázados hódmezővásárhelyi Őszi Tárlatot is. A rendszerváltást követő években az eredeti elképzelés megvalósítása több soron megfeneklett. A földszinti termeket Hódmezővásárhely városa 2003-ban nyitotta meg, az 50. Vásárhelyi Őszi Tárlat alkalmával. 2006 óta az egész épület a Galéria céljait szolgálja, s azóta ez a földszinti tíz terem ad otthont október és december között az évente megrendezésre kerülő Vásárhelyi Őszi Tárlatnak. 2007. január elsejével a Tornyai János Múzeum, s így képzőművészeti kiállítóhelye, az Alföldi Galéria is átkerült a Csongrád Megyei Közgyűlés fenntartásából Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába. A városi önkormányzat a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program keretében 2011-ben elvégezte az Alföldi Galéria épületének teljes tetőcseréjét és új – akadálymentesített – lépcsőházat épített az épülethez a korábbinál jobban illeszkedő módon. A pályázat részeként kialakításra került egy 110 m2-es kiállítóterem is az emeleti szinten. 2013-ban megnyílt Az Alföld művészete - kezdetektől napjainkig című képzőművészeti állandó kiállítás az Alföldi Galéria emeleti termeiben.

Igazgatók/vezetők

Dömötör János