Pécsi Tudományegyetem Művészeti karOktatási intézmény

Cím
7622 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Vezető
Dr. habil Lengyel Péter

Karunk a művészet hagyományos és megújuló formáinak széles körét közvetíti. Mivel tudományegyetemi közeg vesz bennünket körül, ezért a művészet és a tudomány lehetséges kapcsolódási viszonyai hatással vannak a működésünkre. A művészet és a tudomány nélkülözhetetlen felek a kultúrában, állandó kapcsolatot tartanak fenn egymással. Ezért a művészet és tudomány párhuzamos és kölcsönös együttállásában hiszünk. Oktató munkánk során a hallgatóinkat azokkal a készségekkel kívánjuk felruházni, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy autonóm művésszé, alkotó emberré váljanak. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a magas színvonalú szakmaiság, mesterség, hivatás képviseletének. Olyan művészi életforma kereteinek közvetítésében vagyunk elkötelezettek, amely a társadalmi-kulturális környezet formálására is képes. Hisszük, hogy a művészet a legitim máshogy gondolkodás területe, és valljuk a kritikus gondolkodás jelentőségét. Irányadó számunkra a művész személyiség olyan ideája, amelyben az általunk képzett „művész” médiumának magabiztos szakértője, szakirányú és elméleti felkészültsége önálló gondolkodásra jogosítja, továbbfejlődését képes előmozdítani, művészetét kulturális környezete összefüggésrendszerében értelmezni, valamint társadalmi felelőssége tudatában művészetnevelési, tanári feladatait maradéktalanul el tudja látni. Intézményünk küldetéstudatának része, hogy a kar – az elsődleges szakmai, művészeti, tudományos és pedagógiai tevékenységek mellett – a térség kulturális életének meghatározó résztvevője legyen, sokszínűségünk erejét mozgósítva a kulturális integráció egyre hangsúlyosabb képviselőjévé váljon. Elhivatottak vagyunk abban is, hogy a Kárpát-medencéhez és benne Pannóniához köthető művészeti értékeket, hagyományokat ápoljuk, azon meghatározó személyiségekhez és művészi teljesítményekhez fűződő elkötelezettségeket, amelyek karunkat a kezdetektől meghatározzák, szem előtt tartsuk. Ugyanakkor a művészet folyton változó, kísérletező, jelenünket meghatározó egyetemes áramlataival is állandó kapcsolatot kell tartanunk. Szorgalmazzuk az új, illetve más művészeti médiumokkal való érintkezések-átjárások kutatására irányuló törekvéseket. Hiszen a tudományegyetemi közegben a multidimenzionális és -diszciplináris töréspontokon jelennek meg azok az eddig ismeretlen tartalmak, amelyek bővíthetik a művészetről alkotott eddigi elképzeléseinket. Támogatjuk ezért a mindenkori jelenünkhöz közvetlenül köthető művészeti kísérletezést és elméleti kutatást.

Dr. habil Lengyel Péter, dékán

A Művészeti Kar

Pécs kulturális élete mind a zene −, mind a képzőművészet területén országos szempontból is kiemelkedő. Gyűjteményei − Modern Magyar Képtár, Csontváry Múzeum, Martyn Múzeum, Vasarely Múzeum, Amerigo Tot Gyűjtemény, Schaár Erzsébet “Utcája” − városi és magán galériái a XX. századi magyar művészet egyedülállóan teljes bemutatását kínálják. A városban balett − és operatársulat, valamint szimfonikus zenekar is működik, hangversenyélete ugyancsak kiemelkedő jelentőségű. A gazdag művészeti élet és a Pécsett összegyűlt neves képző- és zeneművészek segítették a Művészeti Kar létrejöttét, mely a jogelődök különböző művészeti tanszékeiből 1996-ban alakult meg. Ez az ország egyetlen felsőfokú zenei, képzőművészeti és alkalmazott, illetve médiaművészeti képzést integráltan folytató központja. A város művészeti hagyományai és progresszív kulturális élete, a tudományegyetemi háttér, a város művészegyéniségei meghatározó alapot biztosítanak a minőségi művészképzéshez. Az itt folyó magas fokú oktatás egyedülálló módon, tudományegyetemi közegben biztosítja a művészeti képzés legmagasabb szintjét is − a művészeti doktori képzést. Képzéseinkben helyet kapnak a korszakot meghatározó, művészetet érintő mediális technikák, a zenei- és a vizuális művészeti informatika kutatás programjai is. A kar 500 hallgatójával, 80 oktatójával a város és a régió kulturális életének meghatározó alakítója. Művésztanárai, növendékei rendszeres résztvevői, díjazottjai az ország és Európa művészeti eseményeinek.

A Művészeti Kar önálló oktatási, kutatási szervezeti egységei
• Képzőművészeti Intézet
• Zeneművészeti Intézet
• Design és Médiaművészeti Intézet
• Kreatív Kutatási és Kísérleti Központ (K4)

forrás: https://www.art.pte.hu/kar/kar_bemutatasa

Igazgatók/vezetők

Dr. habil Lengyel Péter
Benyovszky-Szűcs Domonkos
Benyovszky-Szűcs Domonkos

Budapest
Képzőművész Szak: Doktori Iskola

Murányi Marcell
Murányi Marcell

Budapest
Képzőművész Szak: Festőművész

Sárréti Gergely
Sárréti Gergely

Budapest
Képzőművész Szak: Szobrász